Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Skład ZARZĄDU
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu
Spółka z o.o.


Jerzy Pogorzelski - Prezes Zarządu
Zarząd Spółki przyjmuje Klientów w siedzibie Zakładu
w poniedziałki w godzinach od 900 do 1200