Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Procedura przetargowa zakończona!
Przetarg na remont metodą bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ul. Górnej
oraz remont przepompowni ścieków w Daleszynie i Gostyniu na ul. Wrocławskiej
Data ogłoszenia: 14.09.2017